narpazar.com

Mimari Çizim Tekniği

Mimari Çizim Tekniği

Önemli Çizim Teknikleri bu kitapta !

Mustafa Akgün, (Y.Müh.Mimar İTÜ)

Detaylar

İNDİRİMDE
16.20TL KDV dahil

18.00TL KDV dahil

(İndirim oranı 10 %)

--> Ürün geçici olarak temin edilememektedir


Önsöz

Bütün sonuçlar ile birlikte ele alındığında inşaat olgusu tarih boyunca beşeri faaliyetlerin en önemlilerinden biri olmuştur. Mimarlar ve mühendisler her zaman devirlerinin sosyal ve kültürel gelişmesine büyük çapta katkıda bulunmuşlardır. Bugünün modern endüstri toplumlarında onların görevleri fark edilmez bir şekilde, fakat katlanarak büyümektedir. Artık, planlama ve uygulamaya katılan teknik adamlar yapı tekniği açısından değişik alanlarda her gün bilgi ve deneyimlerini arttırmak bakımından geniş imkanlara sahiptirler.

ANCAK BİR HUSUS VAR Kİ BÜTÜN MESLEK ADAMLARI, MİMARLAR VE HER KONUDA MÜHENDİSLER, DEKORATÖRLER VE DİĞER İLGİLİLER KENDİ ÖZEL ÇİZİM TEKNİKLERİ DIŞINDA, ORTAK BİR "Mimari Çizim Disiplini"nden yani teknik bir dilden çok iyi anlamak ve uygulamayı da kusursuz yürütmek zorundadırlar.

İşte bu sebepledir ki mimari çizim tekniği noksansız uyulması gereken birçok kural ve normlara bağlanmıştır. İlgili bütün meslek adamları bu ortak dili çok iyi bilmek, çizmek ve anlayarak uygulamak durumundadırlar.

Mimar doğru çözüme ulaşmak için yaptığı tasarım çalışmalarını ifade etmek bakımından sanal iki önemli araç kullanır. Bunlardan birincisi yapı ile ilgili tüm çizimler, ikincisi de makettir. Gaye ise, ortaya koyduğu fikirlerini, düşünce ve tespitlerini yanındaki çalışanlarına, uzman ve yardımcılarına, ilgili makamlara, uygulayıcı firmalara, hiçcir yanlış anlamaya meydan vermeyecek şekilde aktarabilmektir.

Bundan sonraki safhada mimarlar ve yardımcıları, mühendisler ve birçok alanda ilgili uzmanlarla yapılan tartışmalardan sonra aradaki görüş farkları giderilerek eksiksiz ve hatasız bir proje hazırlanır.

Çevre ve inşaat alanının tanzim ve tertibinde de ilgili bütün elemanların -büro çalışanları dahil- yeniden ortak gayretleri sonucu doğru ve kapsamlı bir "Çevre Vaziyet Planı" ortaya çıkar. Ancak bundan sonradır ki mevcut bütün çizim kurallarına, DIN (Deutsche Industrie Norm) normlarına ve teknik açıdan müsaade edilen hususlara uyularak, zaman kayıplarına ve yanlışlıklara meydan vermeyecek doğru bir proje elde edilmiş olur.

Çizim tekniği üzerine, Almanya'da, sadece normlara uyularak hazırlanmış dört ayrı kitaptan, üzerinde en çok ve önemle durdukları konular seçilerek bu kitaba aktarılmıştır.

DIN: Bu kelime eskiden "Deutsche-Industrie-Norm" kelimelerinin baş harflerinden oluşmaktaydı. Şimdi ise "Das Ist Norm" kelimelerinin baş harfleri olarak yine kalıyor. Fakat Alman Norm Komisyonları ortak çalışmasının adı şeklinde algılanıyor. Bu çalışmalar bize, ortak kavramları, tasvir ve tarifleri, sembolleri, tip ve forml.'lar ile ölçü değerleri ve uygulamadan gelen sonuçları "Norm" şeklinde kazandırmıştır.

Bugünün inşaat normları, Alman Norm Komisyonları bünyesinde, inşaat tekniği ve bilimi üzerine uzmanlaşmış kişiler, mimarlar ve mühendisler, imalatçı ve diğer ilgililer, resmi merci ve bilim müessese temsilcilerinin karşılık beklemeden yaptıkları uzun çalışmalar sonucu oluşmuştur.

Bu kitabın gayesi, başta öğrencilere "İnşaat Çizim Tekniği" hakkında en basitinden en geniş kapsamlı olanlarına kadar uygun temel bilgileri vermek, meslekte çalışan mimar ve mühendislere tereddütleri halinde doğru çözümü göstermektir. Halen meslekte faaliyet gösteren mimar ve mühendisler için bu kitap, konsantre ve geniş kapsamlı karmaşık detay çizimler ile perspektif çizimleri açısından pratik ve yardımcı bir araç olacaktır.

Kitapta konular zorluk derecesine göre tertiplenip öyle ele alınmıştır ki her teknik-geometrik çizim problemi en azından esasta kavranabilsin. Yine bu sıralama ilgili meslek adamlarına, çizim tekniğini kendi kendine öğrenebilmeleri veya eksik bilgilerini tamamlayarak mesleki formasyonlarını geliştirebilmeleri esasına göre hazırlanmıştır.

İlgililere, ölçekli bir planı iki kat büyüterek yeniden çizip üzerinde çalışmaları tavsiye edilir. Bu arada çizimin doğruluk derecesi araştırılarak iyi bir teknik çalışma gerçekleştirilmiş olur. Böylece hem çizimin ne kadar doğru yapıldığı ve hem de çizenin konuyu ne derece kavradığı kendisince anlaşılmış olur.

Kitap sayfalarındaki bazı boş yerlere, hatta, bilhassa eklenmiş boş sayfalara izahsız şekil ve çizimler de konulmuştur. Bunların yeri öyle seçilmiştir ki o sayfaya kadar ki konular iyi anlaşılmışsa şekli çözerek kavramak artık bir problem oluşturmayacaktır.

Bunun dışında hala kitaptaki norm bilgilerle izah edilemeyecek bir-iki resim çıkarsa onları kitap dışı başka kaynaklardan da yararlanarak anlamaya gayret edilmelidir. Zira bilimsel ve teknik alanda bilgi arttırımı geniş ilgi ve konsantre bir çalışma sonucu kazanılır.

Kitapta Yer Alan Konu Başlıkları

Giriş İnşaat Çizimleri
DIN
Çizim Tarzları
Çizim Araçları
Çizim Kağıdı Ölçüleri
Çizim Tekniği
Ölçekler
Ölçülerin Plana İşlenmesi
Teknik Çizimlerin Yazıyla Tamamlanması
Plan Çizimi
Basit İzdüşüm
İzdüşüm Çeşitleri
Çizim Normları
A-Basit İzdüşüm
A-1 İzdüşüm Çeşitleri
A-2 Çizim Normları
A-3 Çizim Normları ve Teknik Çizimler
A-6 Obje Gerçek Ölçülerin Saptanması
A-7 Çatı Formları, Eğimleri
A-8 Plânda Çatı Tertipleri
Tasarım Çalışmaları ve Safhaları
Bir Aile İçin Ev
Kuzey Ok'u Şekilleri
Plân ve Cephelerde Ağaç Gösterimi
Ölçek Belirleyen Ağaçlar ve Figürler
Perspektif Çeşitleri, Grupları
Plânda Mobilya Çizimleri
Plânda Tesisat Çizimleri
Uygulama Proje Çizimleri
Tasarımda İfade Tarzı
Kat Plânları
Çatı Kâtı Plânları
Kesitler
Cepheler
Uygulama Çizimleri - Temel Plânları
Kat Plânları
Enine Kesit
Boyuna Kesit
Ahşap Çatı Konstrüksiyonu
Cepheler
Detay Çizimleri
Kapı Detayları
Pencere Detayları
Camlı Dış Kapı Detayı
Camlı İç Kapı Detayı
Merdivenler-Merdivenlerin Fonksiyonu
Merdiven Çeşitleri
Merdivenevinde Lüzûmlu Genişlik
Merdivenlerde Basamak Dengelemesi
Beton Merdivenler
Merdiven Konstrüksiyonu
Çift Kollu Merdivenler
Merdiven Sahanlığında A Yerinin dengelenmesi
Bacalar
Bacalarda Çekiş
Baca Yapımı ve Kazan Yeri
FORM Baca Elemanları
Havalandırma Bacaları
Açık Şömine ve Bacaya Bağlantı Detayı
Su ve Isı İzolasyonu
Ses İzolasyonu
Bodrumda Aydınlık ve havalandırma Şahtları
Dış Duvarlarda Hava Boşluğu Bırakılması
İnşaatta Ağaç İşleri
Ağaç Birleşimler
Ahşap İnşaatta Elemanların Birleştirilmesi
Ahşap Kirişli Döşeme
Çatılar
Çeşitli Çatı Formları
Çatı Elemanlarının Gerçek Boylarının Bulunması
Ahşap Çatı Konstrüksiyonu
Düğüm Noktaları
Çatıda Çinko İşleri
Yağmur Suyu İniş Boruları
Çatı Kaplama İşleri
Çatı Örtüsü
Gölge
A-12 45 Derecelik Açılarla Gölge Çizimi
C-5 Aydınlık ve Gölge Tonları
Paralel Perspektif
Dik Açılı Paralel İzdüşüm
B- Perspektif
B-1 Merkezi Projeksiyondan Perspektife Geçiş
Perspektifin Temel Kuralları
B-2 Perspektif Çizimlerinin Karakteristikleri
B-3 Kaçma Noktalı Perspektifler
B-4 Eşit büyüklükteki Yüzeylerin Perspektif Çizimleri
B-5 Bir Yapının Ufuk Hattını Aşan Perspektifi
B-6 Merkezi Perspektif
B-7 Resim Düzlemi, Bakış Noktası
B-8 Perspektifte Doğruluk Derecesi
Perspektifte Gölge
Perspektifte Yansıma
Cephe Çizimleri
Perspektif Tarzında Detay Çizimleri
Detay Çizimleri
Uygulama Plânlarında Cepheler
Cephenin Hafif Tonda Renklendirilmesi
Mimari Çizimler Sırasında dikkate alınması gereken en önemli -DIN- normlardan bazıları

 

Yazarı: Mustafa Akgün, (Y.Müh.Mimar İTÜ)

Haziran 2003,
1. Baskı,
Karton kapak,
274 sayfa,
195 mm x 270 mm


A-Basit İzdüşüm
A-1 İzdüşüm Çeşitleri
A-2 Çizim Normları
A-3 Çizim Normları ve Teknik Çizimler
A-6 Obje Gerçek Ölçülerin Saptanması
A-7 Çatı Formları, Eğimleri
A-8 Plânda Çatı Tertipleri
Tasarım Çalışmaları ve Safhaları
Bir Aile İçin Ev
Kuzey Ok'u Şekilleri
Plân ve Cephelerde Ağaç Gösterimi
Ölçek Belirleyen Ağaçlar ve Figürler
Perspektif Çeşitleri, Grupları
Plânda Mobilya Çizimleri
Plânda Tesisat Çizimleri
Uygulama Proje Çizimleri
Tasarımda İfade Tarzı
Kat Plânları
Çatı Kâtı Plânları
Kesitler
Cepheler
Uygulama Çizimleri - Temel Plânları
Kat Plânları
Enine Kesit
Boyuna Kesit
Ahşap Çatı Konstrüksiyonu
Cepheler
Detay Çizimleri
Kapı Detayları
Pencere Detayları
Camlı Dış Kapı Detayı
Camlı İç Kapı Detayı
Merdivenler-Merdivenlerin Fonksiyonu
Merdiven Çeşitleri
Merdivenevinde Lüzûmlu Genişlik
Merdivenlerde Basamak Dengelemesi
Beton Merdivenler
Merdiven Konstrüksiyonu
Çift Kollu Merdivenler
Merdiven Sahanlığında A Yerinin dengelenmesi
Bacalar
Bacalarda Çekiş
Baca Yapımı ve Kazan Yeri
FORM Baca Elemanları
Havalandırma Bacaları
Açık Şömine ve Bacaya Bağlantı Detayı
Su ve Isı İzolasyonu
Ses İzolasyonu
Bodrumda Aydınlık ve havalandırma Şahtları
Dış Duvarlarda Hava Boşluğu Bırakılması
İnşaatta Ağaç İşleri
Ağaç Birleşimler
Ahşap İnşaatta Elemanların Birleştirilmesi
Ahşap Kirişli Döşeme
Çatılar
Çeşitli Çatı Formları
Çatı Elemanlarının Gerçek Boylarının Bulunması
Ahşap Çatı Konstrüksiyonu
Düğüm Noktaları
Çatıda Çinko İşleri
Yağmur Suyu İniş Boruları
Çatı Kaplama İşleri
Çatı Örtüsü
Gölge
A-12 45 Derecelik Açılarla Gölge Çizimi
C-5 Aydınlık ve Gölge Tonları
Paralel Perspektif
Dik Açılı Paralel İzdüşüm
B- Perspektif
B-1 Merkezi Projeksiyondan Perspektife Geçiş
Perspektifin Temel Kuralları
B-2 Perspektif Çizimlerinin Karakteristikleri
B-3 Kaçma Noktalı Perspektifler
B-4 Eşit büyüklükteki Yüzeylerin Perspektif Çizimleri
B-5 Bir Yapının Ufuk Hattını Aşan Perspektifi
B-6 Merkezi Perspektif
B-7 Resim Düzlemi, Bakış Noktası
B-8 Perspektifte Doğruluk Derecesi
Perspektifte Gölge
Perspektifte Yansıma
Cephe Çizimleri
Perspektif Tarzında Detay Çizimleri
Detay Çizimleri
Uygulama Plânlarında Cepheler
Cephenin Hafif Tonda Renklendirilmesi
Mimari Çizimler Sırasında dikkate alınması gereken en önemli -DIN- normlardan bazıları