narpazar.com

3ds Max 2011 ile Görselleştirme

3ds Max 2011 ile Görselleştirme

3ds Max 2011 ile Görselleştirme kitabı, Ocak 2005’de çıkan, binlerce okuyucusuna 3ds Max’i sıkılmadan öğreten, Türkiyenin en çok okunan 3ds Max ile Görselleştirme kitapları serisinin güncellenmiş ve geliştirilmiştir halidir

Detaylar

İNDİRİMDE
48.00TL KDV dahil

60.00TL KDV dahil

(İndirim oranı 20 %)

--> Hızlı Gönderi


3ds Max’e yeni başlayan ve programı en güncel ve yeni özellikleri ile öğrenmek isteyenler için yegâne kaynaktır.Temel olarak 3ds Max'i görselleştirmeye bakan başlıkları ve uygulamaları ile sıfırdan öğretmek ile beraber, 3ds Max programını bilen kullanıcılarda kitabın içerisinde bilmedikleri modelleme araçlarını, aydınlatma, kaplama ile ilgili birçok püf noktaları, 3ds Max 2009,2010 ve 2011 sürümünün görselleştirme ve tasarıma bakan yeni eklentilerini ve pratik çalışma yöntemlerinin bulabilirler.   Kitabın İçeriğiBu kitap 3ds Max programını yukarıda bahsettiğimiz alanlarda çalışan, eğitim alan veya veren mimar, oyun tasarımcıları, grafikerler, öğrenciler, öğretmenler için yazdım. Yıllardır kurumsal ve özel verdiğim eğitimler içinde edindiğim tecrübeleri kitabımızın içeriğine tümüyle yansıtmaya çalıştım. Dolayısıyla bu tecrübelerden yola çıkarak 3ds Max programını ilk öğrenen bir kullanıcının takılabileceği yerlere özellikle değinilmiştir. Kitabın içindeki içerik ve konu anlatımları 3ds Max’in genel iş akışına göre sıralandı. Temel Bilgiler, Çizim & Modelleme, Kaplama, Aydınlatma & Kamera, Animasyon & Render (İş çıkışı) olmak üzere 5 kısımdan oluşan bu içerik planı içinde yer alan bölümler içindeki konular 3ds max konusunda hiçbir bilgisi olmayan kullanıcıları anlayacağı görsel ve yormayan anlaşılır bir üslup ile adım adım anlatılmıştır. Konu anlatımları desteklemek için binlerce 3ds max ekran görüntüsü ve grafikler kullandım. Kitabı yazarken oluşturduğum bu içerik bir mimar, oyun tasarımcısı veya grafiker, daha doğrusu bu programı tüm alanlarda kullanmak isteyen kullanıcılar için ortak ve bilinmesi gereken konulardır. Dolayısıyla bu kitap, bu genel konu içeriği ile, tüm 3ds Max kullanıcılar için bir başvuru kitabı özelliğini de edinmiştir.    Başlıklar Halinde Kitap İçeriği     KISIM 1: 3ds Max  Arayüz ve Temel Bilgiler BÖLÜM 1: 3DS MAX Arayüzüne Genel Bakış 3ds Max  Arayüzü (Interface)    Menüler üzerinde özel kontroller       Customize Menüsü       File Menüsü   Yeni bir sahne açma; File Menüsü ; New ve Reset       Merge :     Export :     Import :           Yedekleme(Auto Backup)     Units Setup (Ölçü Birimi Ayarı) Çalışma Ekranları (Viewports)   Farklı Çalışma Ekranı Şablonları         Farklı Görüntüleme Çeşitleri     Çalışma Ekranı Kontrol Araçları(Viewport Controls)     Çalışma Ekranında kullanabileceğiniz özellikler ve Kısayollar     BÖLÜM 2: TEMEL BİLGİLER Standard ve Extended Geometrik Objeleri çizme ve değiştirme işlemleri      Objeler Nasıl Çizilir    Objeleri çizdikten sonra parametrelerini değiştirme    Grid(Izgara) ve Koordinat Sistemi ?    Autogrid özelliğini kullanarak çizim yapma      Standard ve Extentend Primitives Menüler      Name and Color (İsim ve Renk)       Creation Method (Çizim Methodu)    Keyboard Entry (Klavye Girişi – Klavye ile çizim yapmak için)   Diğer Standard Objeler           Seçim Araçları ve Teknikleri     Bölgesel Seçim ve Araçları (Region Select)     Listeden isme göre seçim Yapma (Select By Name)    Seçimi Filitreleme / Selection Filter Menüsü   Seçim Seti Yapma (Selection Set)         Grup Yapma (Group Menüsü) Display Panel Hide ve Freeze   Objeleri gizleme ve dondurma işlemleri            Isolate Selection             Transform Araçları          Taşıma, Döndürme ve Ölçeklendirme  Referans Koordinat Sistemi       Local Koordinat Sistem                Objelerin Merkezini Değiştirme(Transform Coordinate Center)             Objelerin Merkezlerini Değiştirme (Pivot Point)            Snap Tools (Yakalama Araçları)            Uygulama: (Move,Rotate ve Scale ile objeleri düzenleme)       Hizalama Araçları (Align Tools) Align(Hizalama)              Quick Align        Normal Align    Kopyalama Araçları   Çoğaltma Teknikleri ve Araçları       Copy, Instance ve Reference çoğaltma arasındaki farklar ?      Mirror Kopyalama Aracı    ARRAY Kopyalama Aracı      Uygulama : ARRAY kopyalama aracı ile döner merdiven        Spacing Tool  Kopyalama Aracı Uygulama : Spacing Tool aracı ile Balkon        Clone and Align Tool     Object Paint(Eğrisel Yüzeylerde Kopyalama)    Layers (Katmanlar)        Containers        KISIM 2:MODELLEME BÖLÜM 3: 3DS MAX MODELLEME 3DS Max'de modelleme nasıl yapılır? Modelleme Modifiers Stack (Değişticiler Yığını Paneli)               Modifiers (Değiştiriciler)                                                             Parametrik Değiştiriciler                                                              Bend                                                                                              Bend ve Limitler Uygulama: Masa                                                                         ilk Test Render işlemi Taper Twist Noise                                                                                           Uygulama: Kaya                                                                          . Uygulama:Deniz Arka plan (Backround) rengini değiştirme      Çalışma Ekranında (Viewport Backroun)resmi gösterme Stretc:                                                                                            Squeeze                                                                                       Mesh Select                                                                                 Mesh Select Kullanım                                                                 Soft Selection (yumuşak Seçim)                                                  Mesh Select Uygulama: Baston                                                   FFD ( Free Form Deformations) Uygulama: KANEPE   Push                     Push ve SGft Selection Ripple Lottice Uygularrıa: Lottice ile Sabit Pencere       Wave Displace Skew     Spherify Xform                   Affect Region    Shell        Cop Holes Slice       Mesh Smooth                  Turbo Smooth                    Uygulama: Elma Neler Öğrendik?              Alıştırma                Bölüm 4: 3DS MAX ile 2 Boyutlu Çizim 3DS Max ile 2 Boyutlu Çizim Nasıl Yapılır ?                            2 Boyutfu Hazır Şekiller                                2 Boyutfu Hazır Şekiller(Extended Splines)                         2 Boyutlu Çizgiler için Ortak Menüler                     Line (Çizgi) Nasıl Çizilir?                                Line çizerken kullanabileceğiniz önemli klavye kısayolları nedir?               2D Snap                               Line ve Diğer Çizgiler için Rendering Menüsü       Edit Spline (2 Boyutlu Çizimler Üzerinde Değişiklik)           Edit  Spline Selection Menüsü   Nokta Çeşitleri Smooth  ile Bezier nokta Arasındaki Fark ?            Edit Spline Geom'etry Menusu                  Attach ile Çizgileri birbirine bağlama       Vertex (Noktalar) Segmentler üzerinde kullanabileceğimiz araçlar Spline Üzeinde kullanabileceğimiz araçlar              3ds Max Autocad AutoCad çizimlerini 3ds Mox'e aktarma (lrnport)       Neler Öğrendik? Bölüm 5: 2 Boyutlu Çizimleri 3 Boyutlu Objelere Çevirme Exrude Uygulama: Ev için plan Lathe Bevel Bevel Profile Uygulama:Ev için Saçak ve Kartonpiyer Sweep Uygulama:Sweep ile Çerçeve File Link Manager File Ling Manager Diğer Ayarlar   Bölüm 6: COMPOUND OBJECTS BOOLEAN 3 boyutlu geometrileri birbirinden çıkarma işlemleri Boolean nasıl uygulanır? Boolean altındaki A ve B objeleri nasıl değiştirilir Extract Display ve Uptade Menüsü Uygulama: Ev Plan Üzerinde Pencere ve Kapı Boşlukları   PROBOOLEAN Yeni Proboolean Proboolean ile boolean karşılaitırma? Proboolean ile gelen yenilikler Uygulama: Proboolean ile Çamaşır Makinası Uygulama: Proboolean ile Üçlü Priz   TERRAIN Terrain ile Arazi Modelleme Terrain İle İzohips Eğrileri Terrain Parametreleri   BÖlÜM 7: MiMARi Projelerde kullanabileceğimiz   PARAMETRiK HAZıR OBJElER - AEC EXTENDED Wall(Duvar) Nasıl Çizilir ? Foliage(Ağaç, Bitkiler)                                   Railing (Korkuluk)                                             Uygulama: A.E.C Extended Railing ile Çit..                             Stairs (Merdivenler )                                     Uygulama: Merdivenler için parametre değişiklikleri                                       Windows (Pencereler)                                                 Uygulama: Penceler için parametre değişiklikleri    Doors (Kapılar)                 Uygulama: Kapılar için parametre değişiklikleri Uygulama: Snap ile Kapı ve Pencere çizme Link Aracı ve WalI,Doors,Windows            BÖlÜM 8: COMPOUND OBJECTS LOFT MODELLEME Adım Adım Loft                Loft ile modellediğimiz obje üzerinde değişiklik nasıl yapabiliriz?              Loft ile daha rahat çalışın               Çizeceğiniz yeni bir kesiti eskisinin yerine getirme?        Loft obje üzerinde kullandığımız kesitlerin yerini değiştirme ve diğer değişiklikler           Uygulama: Loft ile tarihi kemer                  Bölüm 9 : EDIT POL Y ile POLYGON MODELLEME Polygon Modelleme                      Selection Menüsü                          Seçimi Ön izleme (Preview Selection)                   Detay Ekleme Edit Geometry Menüsü                 Detay Ekleme Araçları                   Edit Geometry Menüsündeki diğer araçlar                         Edit Vertex menüsü ile noktalar üzerinde geometrik değişiklikler                           Edit Edge menüsü ile segmentler üzerinde geometrik değişiklikler         Edit Border menüsü ile kenarlıklar üzerinde geometrik değişiklikler                       Edit Polygon menüsü ile yüzeyler üzerinde geometrik değişiklikler Subdivision Surface Menüsü Paint Deformation menüsü ile fırça darbeleri ile modelleme      Uygulama: Edit Poliy ile Komodin Uygulama: Edit Poly ile Kaşık      Uygulama: PraOptimizer ile Yüzey sayısı azaltma             Uygulama: Quadify Mesh Modifierı ile Polygonlara Parçalama 511 KISIM 3: MALZEME EDİTÖR İLE KAPLAMA Bölüm 10 : MALZEME EDİTORÜ Malzeme Editorüne Giriş Standart Malzeme Blinn Basic Parameters Menüsü Hazırladığımız Malzemeyi objelerimize nasıl kaplarız? Opacity değeri ile saydam malzeme       Shader Basic Parameters Menüsü                          Extended Parameters Menüsü                Maps (Kaplamalar)         Bitmap Maps       Dışarıdan resimleri kaplama olarak kullanma                      Material/Map Browser                Bitmap Resim üzerindeki ayarlar                             Procedural Maps; (Parametrik Kaplamalar)                        Bump Kanalı ile kabartma                                           Dent ile Bump                                  Opacity Kanalı Kullanımı                                              Kanallar üzerindeki kaplamaları kaldırma ?                          Material ID nedir?                            Multi/Sub-Object Malzeme ile Kaplama              Uygulama : Polygon Yüzeylerin Material lD numaraları nasıl değiştirilir?                Uygulama . Pencere ıçın Multl/Sub-obJect malzeme hazırlanması           Edit Mesh ve Editable Poly Objeleri Kaplama     UVW MAP ile Kaplama Koordinatlarını düzenleme                         Map Channel                      Reflection(Yansıma) Kanalının Kullanımı                 Gradient Malzeme Tipi Uygulama: Arka Plana Resim atama(Deniz ve Gökyüzü Kaplaması)   Noise    Reflection Kanalı ve Prosedürel Kaplamalar        Fiat Mirror            Uygulama: Fiat Mirror ile AYNA   Fiat Mirror Kaplaması ile dikkat etmeniz gereken ayrıntılar flpt MirrOF ile Cilalı ve ~arlak Yüzey Kaplamaları                               Raytrace Malzeme Til§i                                                               Raytrace Yansıma. Klfılma, Saydamlık Parametreleri                                      Archltectural  Material                                 Bazı Hazır Şablonlardan (Templates) örnekler                                                   Malzeme Silme ve Yeni Malzemeler için Slot boşaltma                                                 Kaldırılgn Malzemeyi Edltor Slotuna geri getirme                                            Materia1 Library (Malzeme Kütüphanesi)           Malzeme  Kütüphanesindeki Malzemelerin Kullanımı                                                  Malzeme  Kütüphanesi Oluşturma            AES Extended Objeler için Hazır Malzeme Şablonları Kütüphanesi                          UyguIama: AEC TEMPLATES                                        Resource Collector(kaynak Toplayıcı)    KISIM 4: IŞIKLAR VE KAMERALAR Bölym 11: standart Işıklar, Aydınlatma ve Özel Efektler Render Hesaplıyıcısı Nedir?(Standart Lights ve Detoult Scanline Renderer)        Neden standart Lights ve Varsayılan Render Hesaplayıcısı Standard Lights(Standart Işıklar ile Aydınlatma) Işıklar Sahneye nasıl eklenir ve eklerken dikkat etmemiz gerekenler Spot Işıklar(Direcr Lights) Direct Işıklar(Direct Lights) Omni Lights Işıkların Parametreleri General Parameters Menüsü Işıkların Gölge( Shadov) verme Özelliğini aktif hale getirme Intensity/Color/Attenution Menüsü Uygulama: Işığın Alan içinde Güç Yitirmesi(Attenuation) Spotlight Parameters Menüsü Advanced Effects .menüsü Uygulama: Spotlight ışık ile Sinema Salonu ve Projektör Atmospheres Effect hacimsel sis efekti(Volume Light) Shadov Map Parameters (Gölge Ayarları) Lens Effects Uygulama: Lens efekt ile Güneş Uygulama: 3 farklı Nolktadan Aydınlatma tekniği Light Lister(Işıkları Listeleme Aracı) Uygulama: Direct light İç Mekan Gün Işığı ve Hacimsel Sis Efekti Skylight& Light Tracer Skylight & Direct Light Dış Mekan Aydınlatma    Resmi Hangi Formatda Kaydetme             Işık Sistemleri (Systems) Sunlight(Güneş ışığı) ile Aydınlatma       Uygulama: Sunlight ile Güneş ışığı           Daylight(Gün ışığı)                          Photemetric Lights Giriş (Devamı Mental Ray Bölümünde)         Uygulama: Linear Ught ve Objelere Glow Efekti              Bölüm 12: Mental Ray ile Malzeme, Işık ve Render Işık ile ilgili Temel Bilgiler?  Mental Ray Nedir?        Globallllumination(GI) Nedir?Gerçek Dünya ışıkları ve 3ds Max ışıkları Default Scanline Renderer ve Mental Ray Render Karşılaştırma Nerede ve Ne zaman hangi Render Hesaplayıeısı?         Mental Ray Render Kullanırken dikkat edilmesi gerekenler Mental Rayaktif hale getirme? Yeni Malzeme Editörü "Siate Material Editor"      Malzeme(Material) Seçimi         Mental Ray Malzeme ve Yeni Arc&Design           Uygulama: Arc&Design Mi Malzeme Hazırlama                Yeni Mental Ray Malzeme Tipleri. Autodesk Mental Ray Materials(Promaterials)           Autodesk Mental Ray Malzeme Çeşitleri (Promaterials)              Uygulama: Autodesk MentalRay Malzeme Tipleri ile Malzeme Hazırlama            Yeni Autodesk Material Ubrary                3ds Max Güncelleme Material Kütüphanesini Hatalarını Düzeltme         GAMMA AY ARI(ÖNEMLi) DAYLlGHT(Mr Sun. Mr Sky) ve Mr Sky Portal)      Daylight (Gün ışığı) ile ilgili bazı temel kavramlar               MR Photometric Exposure Control           Uygulama: iç MEKAN Mental Ray Final Gather ve Daylight(Gün ışığı) Ayarları     Final Gather ile Işığın Sıçramaları ve Dağılımı       Mental Ray Kalite Ayarlarını iyileştirme Paneli   KALiTEli FINAL RENDER içiN AYARLAR RESMi HANGi FORMATDA KAyDETME Uygulama: Mental Ray Glare Işık Efekti                MENTAL RAY ve PHOTOMETRIC L1GHTS             Standart Işıklar ve Photometric Işıklar arasındaki farklar               Uygulama: Photometric Işıklar ve Ortam Değerleri         PHOTOMETRIC IŞIK çEşiTLERi VE PARAMETRELERi Uygulama: Photometric ışıkları ile iç Mekan Gece Aydınlatılması  Photometric Işıkların Şiddeti (lntensity) photometric Işıkların Gölgesi (Shadow) Photometric Işıkların Sıçraması (Final Gather Açık)          Photometric lşıklann Rengi (Color)          Photometric Işıkların Şiddeti (lntensity)               Photometric Işıkların Şekli (Shape)         Dimming (Işığın Şiddetini Yüzde üzerinden azaltma)       Light Distrubition Type (Işığın Yayılma Türü)       Photometric Web ve IES DOSYALARI KULLANMA)          Hardware Rendering (ışıkları Ön izleme) Bölüm 13: Kameralar Kameralar Neden kamera kullanmaiıyız ?                                                                                                Target Kamera                                                                                                                                               Free Kamera                                                                                                                                                  Uygulama: Kameralar arasında geçişler                                                               Kamera Kontrol Araçları                                                              Kamera Parametreleri Menüsü                                                                                              Kamera Parametreleri Field of Field (FO V) ve Lens Parametreleri                                        Environment range        Fog (Sis) efekti eklemek                                                                             Clipping Planes                                                                Multi Pass Effect (Depth of Field) Kamera Efektieri                                                                                       KISIM 5:ANİMASYON VE RENDER Bölüm 14: ANİMASYON Kamera Animasyonları Timeline Zaman Çubuğu                                                                                             Daha uzun Animasyon hazırlamak için süreyi nasıl artırabiliriz? keyframe (Anahtar Kare) taşıma?           Re-Scale Time   Path Constraint. kamera'nın bir çizgiyi takip ederek hareket etmesi       Uygulama: Kameranın bir yol takip ederek iç mekanda dolaştırılması Bölüm 15: RENDER AYARLARı Output Size (Render Büyüklüğü) Render işlemi ile aldığımız görüntüleri resim olarak kaydetme    Scene States    Batch Rende      Print Size Wizard (Baskı Boyutu Ayarlama Sihirbazı)          Render Type / Render Çeşitleri ."            Wieframe Render uygulama: Hazırlanan Animasyonları Video Formatında Kaydetme